Συλλογή: K Liss

Το K Liss είναι μια βιολογική θεραπεία ΜΟΝΟ ΒΗΜΑΤΟΣ που αναπτύχθηκε για να πειθαρχήσει, να λειάνει, να μειώσει τον όγκο και να ευθυγραμμίσει τα μαλλιά με ασφάλεια και φυσικά.