Συλλογή: Διακοσμητικός Χρωματισμός

Το Corative Coloration είναι μια υδατοχρωστική που αναπτύχθηκε με οργανικές χρωστικές και σωματίδια τουρμαλίνης.

Παρέχει την αποκάλυψη έντονων και πιστών χρωμάτων στο χρωματολόγιο.

Επιπλέον, καλύπτει το 100% των λευκών μαλλιών, προάγοντας την ομοιομορφία του χρώματος από τη ρίζα μέχρι τις άκρες.